Aanbevolen: zo mooi en ontroerend geschreven!

Een halve dochter...

zaterdag 6 juni 2015

Op de foto, al dan niet vrijwillig...

Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel en maak ik ook regelmatig hele leuke dingen mee, ontmoet ik oprecht geïnteresseerde mensen en af en toe ben ik onbedoeld het middelpunt van een - achteraf - grappige situatie. Zo zat ik enige tijd geleden in de trein naar huis, dat is de trein van Den Haag Centraal naar Zoetermeer Oost. Dat is een typische forensentrein waarvan, naast de nodige ambtenaren, werkzaam in de Hofstad, ook veel studenten van de Haagse Hogeschool en InHolland gebruik maken. De trein waar ik op dat moment instapte was nog niet al te druk en ik nam plaats schuin tegenover een meisje van een jaar of 18 dat uitsluitend aandacht had voor haar smartphone (wie niet tegenwoordig) en mij in eerste instantie compleet negeerde. Pas toen de trein zich in beweging had gezet, kreeg zij oog voor mij. Ik zag vanuit mijn ooghoeken dat zij mij meerdere keren intensief observeerde, van top en teen. Nou ja, eerder van top tot gelakte vingernagels. Wellicht had zij nog niet eerder een transgender 'in het wild' gezien. Dat staren ben ik overigens wel gewend, vind dat verder ook geen probleem (tenzij het echt heel gênant wordt) en ik ging dan ook ongestoord verder met waarmee ik bezig was, waarschijnlijk twitteren, Instagrammen of het nieuws lezen op NU.nl. Op een gegeven moment echter zag ik dat het meisje haar smartphone op een wat ongebruikelijke manier voor zich hield. Het zou toch niet zo zijn dat ze...!? Ik kreeg het idee dat zij van plan was om 'onopvallend' een foto van mij te nemen, als ware ik een BN'er. Maar voordat ik de kans kreeg om daar iets van te vinden, ging de flits af van haar smartphone, zat ik met een reisgenote schijn tegenover me met een rood hoofd (het onopvallend nemen van de foto ging de mist in aangezien zij had verzuimd de flits uit te zetten!) en ik met een glimlach op mijn gezicht. Want ja, dit vond ik best een grappige situatie, vooral omdat het meisje, ondanks haar rode boei, verder deed of er niets gebeurd was. Pas later realiseerde ik mij dat er wellicht ergens op Facebook of Twitter een foto van mij circuleert, waar ik geen weet van heb. Of zou het meisje die foto van mij terstond hebben verwijderd, gezien de gênante situatie. Ik weet het niet, het boeit mij verder ook niet, maar ik  kan er achteraf wel om lachen én smakelijk over vertellen. Wie 'verre' reizen maakt, kan veel verhalen.

A picture, voluntarily or not...

Of course it's not all doom and gloom and I regularly encounter very nice things as well. I meet people who are genuinely interested in me and once in a while unintentionally I am the center of a - in retrospect - funny situation. One day I was sitting in the train going home, that's the train from Den Haag Centraal to Zoetermeer Oost. This is a typical commuter train with besides to the usual civil servants working in The Hague, many students of The Hague University and InHolland. The train I got on was not too busy at that time of embarking and I sat opposite a girl about 18 years old who was only paying attention to her smartphone (who doesn't these days?) and initially I was completely ignored. When the train was put in motion, she got an eye for me. From the corner of my eye I noticed that she was intensively observing me, from head to toe. Well, actually from head to painted fingernails ;-). Maybe this was the first time she spotted a transgender 'in the wild'. By the way I am quite used to begin stared at and that's fine by me, unless it's really embarrassing. So I continued   with what I was doing, probably twittering, Instagramming or reading the news my iPhone. At some point, however, I saw that the girl was holding her smartphone in a somewhat unusual way. It would not be that she ...!? I got the idea that she was going to 'unobtrusive' take a picture of me, as if I were a celebrity. But before I got the chance to think about that option, the flash of her smartphone fired and I was looking at a traveling companion opposite of me with a red head (the unobtrusively taking of the shot completely failed as she had forgotten to turn the flash off. I was sitting with a smile on my face. I thougth it was a funny situation, especially since the girl, despite her red head, acted as if nothing had happened. Only later I realized that there might circulate pictures on Facebook or Twitter of my in the train. pictues I do not know about. Or would the girl have immediately removed my photo, because of the embarrassing situation. I do not know, I don't care either. I can laugh about it afterwards and tell tasty storiesl. Who travels, has stories to tell.

1 reacties:

Marion zei

Aan de ene kant denk ik: Briljant. Aan de andere kant denk ik: het is toch erg, waar haal je het lef vandaan. Blij dat jij erom kan lachen achteraf!