Aanbevolen: zo mooi en ontroerend geschreven!

Een halve dochter...

zondag 29 maart 2015

Beetje uit balans...

De laatste tijd is er veel aandacht voor transgenders in de media. Programma's als 'Hij is een zij', gepresenteerd door Arie Boomsma en 'Transparent', een zwarte komedie (een Amerikaanse serie die vrijdagavond rond 23:00 uur op NPO2 wordt uitgezonden) over een man, gescheiden en met drie volwassen kinderen, die na zijn pensionering uit de kast komt als transseksueel, zetten de problematiek van transgenders op de kaart. Thomas Wormgoor, coördinator van Transvisie Zorg, een zorginstelling voor transgenders, vindt dit op zich een goede ontwikkeling, maar plaatst wel een kanttekening: "Ik hoop alleen niet dat het doorslaat naar een boodschap van: transgender zijn is alleen maar leuk en makkelijk, en nog hip ook! Een beetje hip mag wel, dat heeft bij de acceptatie van homoseksualiteit ook enorm geholpen. Maar het blijft natuurlijk een heel moeilijke weg en eigenlijk gun je het toch niemand, dus we moeten nou ook weer niet gaan doen alsof het een en al feest is." Door al die aandacht voor transgenders ben ik zelf een beetje uit mijn evenwicht gebracht en dat terwijl ik juist dacht eindelijk mijn balans te hebben gevonden. Ik had het idee na die jarenlange en moeizame zoektocht een modus te hebben gevonden, waarbij ik mezelf had geaccepteerd zoals ik ben, daarbij terdege rekening houdend met mijn naaste omgeving. De laatste maanden echter heb ik het gevoel niet langer in balans te zijn. Mijn vrouwelijke kant rammelt nadrukkelijker dan ooit aan de deur en het kost mij steeds meer moeite om deze kant van mijzelf in te perken, of beter, in balans te houden met mijn afkalvende mannelijke kant. De afgelopen maanden heb ik de vrouwelijke kant van mijzelf noodgedwongen wat meer ruimte gegeven. Ik ga eigenlijk niet meer zonder make-up over straat, mijn nagels zijn vrijwel altijd gelakt, ik draag sinds begin van dit jaar oorbellen (ik heb inmiddels vier piercings laten zetten (2 gaatjes per oor), ik heb meer dan ooit de behoefte om vrouwelijke, of in ieder geval androgyne, kleding te kopen en te dragen en ik denk serieus na over het definitief laten verwijderen van mijn gezichtsbeharing. Ik heb afgelopen vrijdag zelfs al een oriënterend bezoek gebracht aan Skinso, een paramedisch centrum voor huidtherapie, overigens op initiatief van Skinso zelf. Skinso was mij op het spoor was gekomen via deze blog. Ik heb daar uitgebreid met twee huidtherapeuten gesproken over een manier waarop we gezamenlijk meer
ruchtbaarheid kunnen geven aan een verantwoorde manier van ontharen voor transgenders. Daarbij is ook afgesproken dat ik in het najaar proefondervindelijk ga vaststellen of het ontharen van mijn gezicht via lasertechnologie iets voor mij is. Kortom, allemaal ontwikkelingen die ik een jaar geleden niet had kunnen voorspellen. Mijn zorgvuldig opgebouwde balans is verstoord en dat voelt bij tijd en wijle niet fijn. Ik ben naarstig op zoek naar een hernieuwd evenwicht en naar harmonie, zowel in mijzelf als in relatie tot mijn omgeving en dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik weet overigens als geen ander dat het zinloos is om je te verzetten tegen je eigen gevoelens. Dat is iets dat ik de afgelopen jaren wel heb geleerd. Ik ben benieuwd naar en tegelijktijd ook wel wat bezorgd over wat deze zoektocht naar hernieuwde balans mij gaat brengen...

A little out of balance...

Lately there has been much attention to transgender people in the media. Programs like "He's a she," presented by Arie Boomsma and 'Transparent', a black comedy (an American series that will be broadcasted Friday night around 23:00 on NPO2) about a man, divorced, with three adult children, who, after he retired from the cabinet, turns out to be s transsexual, put the issue of transgender on the map. Thomas Wormgoor, coordinator of Trans Vision Care, a Dutch organisation for transgender people thinks this is a good development, but has one remark: "I just hope not to pass a message of: being transgender is only fun and easy, and yet hip too! A little hip is allowed and helped the acceptance of homosexuality also tremendously. But it remains a difficult road and it is something you begrudge nobody, so we shouldn't do not the being a transgender is some sort of a party."  All that attention for transgenders resulted for me in getting a little out of balance, although I thought that I had finally found my balance. I had the idea - after years of long and arduous quest - that I had found a mode where I had accepted myself as I am, taking into account the feelings of my immediate environment. However, in recent months, I feel I am no longer in balance. My feminine side rattles at the door more than ever and it requires a lot of effort to restrain this side of myself, or better, to keep it in balance with my dwindling masculine side. In recent months I have given the feminine side of myself more space. I actually never go out without make-up, my nails are almost always painted and since the beginning of this year I have earrings (I have four piercings; 2 holes per ear). More than ever I feel the need to buy female, or at least androgynous, clothes and I think seriously about having my facial hair removed permanently. Last Friday I paid an exploratory visit to Skinso, a paramedical center for skin therapy, an initiative by Skinso itself. Skinso had been reading my blog and invited me for a visit to the clinic. I have spoken with two skin therapists about a way to give more publicity to responsible ways of hair removal for transgenders. It was also agreed that I'm going to determine in the autumn whether or not facial hair removal via laser technology is the right thing for me. In short, developments I could not have predicted a year ago. My carefully constructed balance was disturbed and at times it feels unpleasant. I am desperately looking for a renewed balance and harmony, both within myself and in relation to my environment and that does not easy. I do know by experience that it's useless to igore your own feelings. That is something that I've learned the hard way over the last years. I am curious and at the same time a bit worried about where this search for renewed balance will take me...

8 reacties:

linda zei

Lieverd, kan mij voorstellen dat je door alle ontwikkelingen uit balans wordt gebracht. Ik hoop voor je dat jij je evenwicht weer vindt en jezelf kan zijn op wat voor een manier dan ook! Xx

linda zei

Lieverd, kan mij voorstellen dat je door alle ontwikkelingen uit balans wordt gebracht. Ik hoop voor je dat jij je evenwicht weer vindt en jezelf kan zijn op wat voor een manier dan ook! Xx

remco0808 zei

Dag Linda, dank je wel! Mijn zoektocht gaat weer verder, waar ik hoopte op wat rust. Anderzijds, rust roest, dus uit mijn comfort zone treden gaat mij wellicht iets positiefs opleveren...

Sonja van de Sande zei

Het is koorddansen. De ene keer hang je links, de andere keer meer rechts (man/vrouw).
Het balanceren heeft ook de koorddanser moeten leren om niet te vallen.

Tiffany zei

Ha Remco,
Dat je vrouwelijke kant op het moment wat zwaarder weegt, meende ik al een beetje te zien aan je insta posts. Dat je nu weer wat worstelt, kan ik me goed voorstellen en ik vind het goed dat je er over schrijft. Ik moest erg aan je denken zaterdag toen ik VK magazine las en een dochter aan het woord kwam, wiens vader inmiddels als moeder door het leven gaat.
Ik kan me niet voorstellen hoe het in jouw hoofd moet zijn nu en ik kan me ook geen voorstelling maken van hoe je gezin zich voelt en van de gesprekken die jullie ongetwijfeld voelen.
Ik wens je onnoemelijk veel kracht! En je weet inmiddels al dat ik een groot respect en veel bewondering voor je heb.
Dikke kus!!!

remco0808 zei

Een mooie beeldspraak Sonja... #koorddanser

remco0808 zei

Hoi Tiffany, nu ik terugblader in mijn posts zie ik wat je bedoelt... Eerst sluimerend, maar de laatste maanden voel ik mij niet meer prettig met/in mijn lichaam, dat steeds minder bij mij past. Geen idee waar dit zal eindigen; de tijd zal het leren. Dank je wel voor je lieve woorden! xx

Olivia MustBeFabulous zei

Volg je gevoel en doe nooit iets overhaast. Je bent wie je bent. Een prachtig persoon. Liefs Olivia