Aanbevolen: zo mooi en ontroerend geschreven!

Een halve dochter...

zaterdag 21 februari 2015

Meisjesschoenen....

Kinderen en dronkaards spreken de waarheid...! Wie kent dat gezegde niet. Ik vind kinderen en met name jonge kinderen doorgaans ontwapenend eerlijk; jonge kinderen - in tegenstelling tot ouderen - zeggen wat ze denken en dat is niet alleen eerlijk, maar soms ook verfrissend. Zo liep ik laatst in de plaatselijke Jumbo om de dagelijkse boodschappen in te slaan. Ik liep in de richting van de groenteafdeling, waar ik mijn vaste route door de Jumbo altijd begin. Op mijn weg daar naartoe passeerde ik een moeder en haar dochtertje van een jaar of vijf. Ik zag dat het meisje mij van top tot teen opnam, waarna zij tegen haar moeder zei: "Mama, die meneer draagt meisjesschoenen." Jonge kinderen hebben zich de kunst van het fluisteren nog niet eigen gemaakt, waardoor niet alleen haar moeder, maar ook ik hoorde wat het meisje zei. Ik moest daar om glimlachen, want het was natuurlijk ook gewoon waar. En waar noch het meisje in kwestie, noch ik daar een probleem van maakten, zat de moeder nu wel met een dilemma. Ik zag haar worsteling met het zoeken naar de juiste woorden om haar dochter toe te spreken. Ik was inmiddels bij de groenteafdeling aangekomen, dus ik weet niet welke wijze woorden deze moeder tot haar dochter richtte, maar ik hoop dat dit meisje haar ontwapenende eerlijkheid nog lang mag koesteren! Kinderen en dronkaards spreken de waarheid en dat is een groot goed ;-)

Girls shoes...

There is a Dutch saying: 'Children and drunks tell the truth ...' Who does know that saying. I love children and especially young children who are usually disarmingly honest. Young children - unlike adults - say what they think and that is not only fair, but sometimes refreshing. Last time I was walking in the local grocery for the daily shopping. I walked toward the vegetables department, where I my regular route through the Jumbo grocery always starts. On my way to the vegetables, I passed a mother and her five year old daughter. I saw that the girl was looking at me from head to toe, and then she said to her mother: "Mom, this man is wearing girl shoes." Young children have not yet mastered the art of whispering, so not just her mother but I too could hear what the girl said. I was smiling, because of course it was true. Neither for the girl in question, nor for me, there were a problem. The mother however was manoevered in a difficult situation. I saw her struggling with finding the right words to say to her daughter. I had arrived in the vegetables department, so I do not hear the words mother spoke to her daughter, but I do hope this girls' disarming honesty may be cherished for a long time! Children and drunks speak the truth and that is great ;-)

0 reacties: